Home » QUI SOM?

QUI SOM?

 - Club Volei La Palma

“El Club Volei La Palma”, es va constituir el 12 de juny del 2015 i va ser registrat en el registre d'entitats esportives, de la Generalitat de Catalunya el 19 del mateix. “

 
Els nostres objectius es fonamenten sobre 3 pilars bàsics, que són: L´activació de l´esport femení al poble, el potenciar les activitats lúdic-esportives encaminades al voleibol, entre les nenes en edat escolar des de 10 anys, l'organització d'esdeveniments, tals com; tornejos, jornades, conferències i finalment campus de voleibol durant vacances escolars.
La nostra il·lusió és signar acords de col·laboració entre les diferents associacions, entitats públiques o privades, que puguin en certa manera contribuir al bon funcionament dels nostres objectius descrits anteriorment. És per això, que necessitem cobrir les nostres necessitats bàsiques, quant a infraestructura, tals com; instal·lacions, material esportiu…equip humà; entrenadors titulats recolzats per voluntariat i finalment la dotació econòmica pertinent per sufragar aquesta estructura de funcionament.
 
La societat actual avança cap a uns hàbits cada vegada més allunyats de la pràctica esportiva reglada. Dins el nostre poble veiem com valors tant importants com el respecte als altres i a les normes, els conceptes de treball i esforç, o l'esperit de millora i superació són cada vegada menys presents.
Igual que la vessant salut de l'esport és important i positiva dins la nostra societat, la vessant reglada de l'esport, sigui de lleure o competició, pot significar un important element socialitzador.
Partint d'aquesta valoració i relacionant-lo amb l'esport que com a entitat esportiva de La Palma volem representar, hem iniciat un projecte que a traves de l´esport vol contribuir en la formació de futur de les nostres jugadores i promoure l'esport com a mitja educatiu i socialitzador, fent arribar el voleibol a totes les nenes/adolescents i dones del poble i/o comarca.
 
 
SÈNIOR FEMENÍ .... 14.05.2023 .... ASCENS A SEGONA 🎉🏐🔝🏐🎉

REGISTRE - ESTATUTS DEL CLUB

REGISTRE - ESTATUTS DEL CLUB - Club Volei La Palma
ESTATUTS ESTATUTS [108 Kb]

REGLAMENT RÈGIM INTERN C.V.L.P.

28/29 MAIG 2022 - FASE ASCENS INFANTIL - SOM DE PRIMERA!

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 (17.06.2024)

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA ORDINARIA 2023 (17.06.2024) - Club Volei La Palma